SEAT

Seat Ventilation on yksi maailman johtavista korroosionkestävien puhaltimien valmistajista. Yrityksen kotimaa on Ranska.

Seat Ventilation tuotteita voidaan käyttää kaikilla toimialoilla, suurista teollisuuskohteista aina yksityistalouksiin. Erityinen fokus on laboratoriot ja niiden kalustus.

Saatavana myös EC moottoreilla varustettuna.

SEGMENTIT

Kemian laboratoriot

Tapaturmariski on normaalia korkeampi kemian laboratorioissa, joissa suoritetaan monesti useita eri toimintoja ja käytetään sekä varastoidaan useita eri aineita.

Tutkimuslaitoksen tai yliopiston kemian laboratoriot, joissa työskentely tuottaa höyryjä tai korrodoivia kaasuja, on varustettava asianmukaisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Ilmanvaihtojärjestelmän on varmistettava turvallinen työskentely-ympäristö työntekijöille.

Normaalin ilmanvaihdon lisäksi, jos käsitellään vaarallisiksi luokiteltuja kaasuja tai prosesseja jotka on luokiteltu vaarallisiksi, vetokaapin käyttö on ensisijaisen tärkeää. Yleensä laboratorioissa on useita vetokaappeja, riippuen toki työn luonteesta jota laboratoriossa tehdään.
Vetokaapin tehtävä on suojata työntekijää ja hänen ympäristöä poistamalla vaaralliset kaasut ja höyryt asianmukaisesti ilmanvaihtokanavistoa pitkin pois laboratoriosta.

Seat keskipakopuhaltimet ovat erityisesti suunniteltu tätä ympäristöä silmällä pitäen ja valikoimastamme löytyy sopivat tuotteet juuri tähän aplikaatioon.

Sairaalat

Patologian laboratorioissa käytettävät suuret määrät vaarallisia kemikaaleja, kuten formaldehydi, ovat voimakkaasti ihoa ja silmiä ärsyttäviä ja jopa terveydelle vaarallisia. Tämä aiheuttaa sairaalahenkilökunnalle terveysriskin.

Nykyiset säädökset vaativat sairaaloita suorittamaan kemikaaliriskiarvion ja -toimintasuunnitelman sekä laboratoriot on varustettava myrkylliset höyryt ja kaasut sietävillä, korroosionkestävillä poistopuhaltimilla.

SEAT keskipakopuhaltimet ovat korroosionkestäviä sekä muunneltavissa helposti asennuskohteen mukaisesti, jotta vaaralliset höyryt ja kaasut saadaan poistettua tilasta, joissa henkilökunta työskentelee.

Uimahallit

Seat keskipakopuhaltimet ovat erityisen vastustuskykyisiä uimahalleissa esiintyvälle kloorille. Seat tuotteet ovat erityisen käyttökelpoisia juuri näissä erityisen syövyttävissä ja vaativissa olosuhteissa.

Kloorin tyypillinen voimakas haju (trihalometaani) on se tuttu haju mikä uimahallissa ja uima-altaissa yleensä on. Kloroformi kuuluu trihalometaaneihin. Kloroformi on ilmaa painavampaa ja kerääntyy veden pinnalle. Kloroformi on erityisen vaarallista lapsille ja nuorille, jotka saattavat viettää pitkiäkin aikoja altaassa. Nämä yhdisteet on poistettava tehokkaalla ilmanvaihdolla, jottei tätä riskiä synny.

Seat keskipakopuhaltimet on suunniteltu näiden haitallisten kaasujen ja yhdisteiden poistamiseen turvallisesti sekä vähentämään ruostuvia komponentteja rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmässä.

Seat keskipakopuhaltimet ovat erityisesti suunniteltu tätä ympäristöä silmällä pitäen ja valikoimastamme löytyy sopivat tuotteet juuri tähän aplikaatioon.

Lääke- ja kemianteollisuus

Lääketeollisuudessa Seat-puhaltimet ovat olennainen osa puhdastilojen LVI-järjestelmää.

Puhdastilan suorituskyky ja olosuhteiden tasaisuus on suorassa yhteydessä ilmanvaihdon toimivuuteen. Puhdastilat ovat olennainen osa lääketeollisuutta, sairaalaympäristöä, ruoantuotantoketjua ja myös avaruus- ja mikroeletroniikkateollisuutta.

Puhdastilat ovat käytännössä pakollisia toiminnoissa, joissa paljaalle silmälle näkymättömät, hyvin pienet hiukkaset voivat aiheuttaa tuotteeseen vikaa tai jopa todellisen vaaran. Epäpuhtauksien valvonta on näissä tiloissa jatkuvaa, koska komponentit/tuotteet voivat olla hyvin herkkiä.

Kaikki puhdastilat varustetaan ilmankäsittelykoneella ja poistoilmapuhallin on olennainen osa tätä konetta.

Seat keskipakopuhallin sopii loistavasti tähän käyttöön. Puhdastiloihin tuotevalinta tulee tehdä huolellisesti, suosittelemme ottamaan yhteyttä ennen tilaamista, jotta varmistutaan oikean tuotteen valinnasta.

Vedenkäsittely

Seat korroosionkestävät keskipakopuhaltimet ovat täydellinen ratkaisu vedenkäsittelylaitoksiin.

Puhaltimen käyttötarkoitus vedenkäsittelylaitoksessa on monesti estää vaarallisten höyryjen ja kaasujen leviäminen ympäristöön.

Seat valikoimasta löytyy sopiva tuote näiden vaarallisten yhdisteiden poistamiseen niin, että työntekijöillä on turvallinen ympäristö työskennellä.

Alla on periaatekuva esimerkkinä, missä Seat-poistoilmapuhallin toimii vedenkäsittelylaitoksissa.

Öljyteollisuus

Öljy- ja kaasuteollisuuden LVI-järjestelmä on todella haasteellinen. Prosessituotteina olevat hiilivedyt tuottavat vaarallisia kaasuja ympäristöön.

Tämä teollisuudenala on tiukasti säädelty. Öljy- ja kaasuteollisuus edustaa vieläkin n. 2/3 koko maapallon kokonaisenergiantuotannosta.

Kaasujen ja vaarallisten nesteiden aiheuttamia riskejä ovat tukehtuminen, tulipalo tai räjähdys. Useimmat neste- ja kaasumaiset tuotteet ovat palavia, räjähdysherkkiä ja myrkyllisiä. Öljy- ja kaasuteollisuus onkin luokiteltu räjähdysvaaralliseksi ympäristöksi (ATEX) ja ilmanvaihtolaitteiden on vastattava määriteltyjä ATEX luokituksia ja standardeja.

Räjähdysvaarallinen tila (ATEX tai Ex-tila) on tila, jossa räjähdyskelpoista kaasuilmaseosta on tai saattaa olla siinä määrin, että laitteiden rakenteelle, asennukselle ja käytölle on asetettava erityisvaatimuksia.

ATEX-puhaltimia käytetään aina kun palavaa tai räjähtävää kaasua tai pölyä ilmenee prosessissa tai lähiympäristössä.

Seat tarjoaa laajan tuotevalikoiman täyttäen ATEX Zone 2 (tilaluokka 2) laiteluokan 3G puhaltimia. Tuotteet täyttää EU direktiivin 2014/34/EU määräykset. Tuotteet on valmistettu antistaattisesta polypropeenistä (PP). Tuotteilla on alhainen melutaso ja korkea tehokkuus. ATEX tuotteet on suunniteltu erityisesti räjähdysvaarallisia tiloja silmällä pitäen.

Korroosionkestävät keskipakopuhaltimet

SEAT puhaltimet

STORM puhaltimet

Korroosionkestävät huippuimurit

JET ylöspäin puhaltavat huippuimurit

SEAT sivulle puhaltavat huippuimurit

ATEX korroosionkestävät keskipakopuhaltimet 

SEAT ATEX puhaltimet

STORM ATEX puhaltimet

ATEX korroosionkestävät huippuimurit 

JET ATEX ylöspäin puhaltavat huippuimurit

JET ATEX ylöspäin puhaltavat huippuimurit

SEAT ATEX huippuimuri

SEAT ATEX sivulle puhaltavat huippuimurit

Seat varusteet

SEAT varusteet

SEAT ATEX varusteet 

SEAT ATEX varusteet

Virtausvalvontalaitteet ja säätimet

Basic Type A

Basic Type C

Basic Type C, 2-nopeutta

Evolution Controller e-SEAT

APLIKAATIOKUVIA SEAT-PUHALTIMISTA

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin, niin etsimme parhaimman ratkaisun tarpeisiinne!