Who we are

Our website address is: https://fanax.fi/.

What kind of personal information we collect and why

Contact forms

Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Yksilöityjä henkilötietoja kuten nimi, osoite tai sähköpostiosoite voidaan kerätä yhteydenottolomakkeen avulla. Yksilöityjen henkilötietojen luovuttaminen perustuu aina käyttäjän suostumukseen.

Cookies

Sivustolla käytetään evästeitä. Sivustolla käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä voidaan seurata muun muassa sivuston kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustolla.

Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.

Kaikki sivustolla käytettävät evästeet kerätään anonyymisti. Google Analytics -kävijäseurannan kautta voimme esimerkiksi nähdä kuinka monta ihmistä on vieraillut sivustolla ja mitä sivuja he ovat selanneet, mutta edellä mainittuja tietoja ei koskaan yhdistetä toisiin rekistereihin, jolloin kaikki henkilötiedot pysyvät anonyymeinä.

Content embedded from other sites

Articles in this website can contain embedded content (videos, images, articles eg.). Opening content that is embedded from another website can be compared as if the visitor would go another web address.

These websites can collect information from you, use cookies and embed third party tracking cookies and monitor

Analytics

Keräämme analytiikkatyökalujen avustuksella anonymisoituja henkilötietoja, joita ovat sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä käytetyn laitteen tunnistetiedot. Keräämme näitä tietoja kehittääksemme sivuston toimintaa. Anonymisoidut tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

To whom we can share your information

Yksilöityjä henkilötietoja, kuten nimi, osoite tai sähköpostiosoite ei jaeta kolmansille osapuolille. Anonymisoituja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten Googlelle.

How long do we preserve your data

We preserve data gathered by analytics for 50 months

What rights do you have for your data

You can ask us to delete your personal data. Your right for erasing your personal data doesn’t concern that kind of information, which we have to preserve for maintenance, legal or security related reasons.

How do we protect your data

Henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa tietomurroilta suojatussa paikassa.