Räjähdyssuojatut puhaltimet

Räjähdyssuojaus

EU direktiivi 2014/34/EU säätää aihealueen ”Räjähdyssuojaus” Euroopan Unionissa. Näissä säädöksissä käydään läpi tuotteiden, jotka altistuvat mahdollisille räjähdysvaarallisille ympäristöille, vaatimukset. Rosenbergin valmistamat, räjähdyssuojatut puhaltimet ovat hyväksyttyjä ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

EN 1127-1 Räjähdysvaaralliset ympäristöt – Perusperiaatteet ja toimintatavat
EN 13463-1 Ei-sähköiset laitteet räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, osa 1 Perusperiaatteet ja vaatimukset
EN 13463-5 Ei-sähköiset laitteet räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, osa 5 Rakenteellinen suojaus luokan ”c” mukaisesti
EN 14986 Puhaltimien suunnittelu räjähdysvaarallisiin tiloihin

Mekaaniset ominaisuudet räjähdysvaarallisissa tiloissa

Rosenbergin valmistamat puhaltimet räjähdysvaarallisiin tiloihin on valmistettu ja testattu vallitsevien vaatimusten mukaisesti. Valmistustekniikalla on varmistettu, että mahdolliset kosketuspisteet pyörivät ja staattisen komponentin välillä on valmistettu sellaisista materiaaleista että ne aiheuttava minimaaliset riskin kipinöidä toisiin osuessaan kipinöintiä. Imu- ja poistoaukot voidaan tarvittaessa varustaa suojaritilöillä, jottei puhaltimeen joudu vierasesineitä. Suojien tulee vähintään täyttää EN 13857 vaatimukset.

Sähköiset ominaisuudet räjähdysvaarallisissa tiloissa

Moottorin nimellistiedot ovat painettu moottorin tyyppikilpeen ja ovat osa EC moottoreiden tyyppihyväksyntä sertfikaattia tilaluokan 1 moottoreille (Zone 1). Jossain tapauksessa, kun jännitesäätöiselle ulkoroottorimoottorille halutaan tietty pyörimisnopeus, on mahdollista että tämä tieto on eri kuin mitä moottorin tyyppikilvessä lukee. Tässä tapauksessa niin jännnite kuin virta, teho ja pyörimisnopeus eroavat tyyppikilven arvoista.

Merkitseminen

Rosenbergin puhaltimet on merkitty seuraavasti:

II 3G c IIB T3 (X) /II 2G c IIB T3 (X)

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden suojausluokat on eritelty alla olevan taulukon standardeissa. Yksittäiset suojausluokat on merkitty seuraavasti:

Kategoriat Standardi
Equipment protection by flameproof enclosures “d” (saatavilla vain englanniksi) EN 60079-0
Equipment protection by pressurized enclosure “e” (saatavilla vain englanniksi) EN 60079-1
Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-1: Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat EN 60079-7
Equipment protection by intrinsic safety “i” (saatavilla vain englanniksi) EN 60079-10-1
Construction, testing and marking for Group II electrical equipment with type of protection “n” (saatavilla vain englanniksi) EN 60079-11

Rosenberg ulkoroottorimoottorit ovat lisätyn turvallisuuden täyttäviä moottoreita ”e”. Tilaluokassa 1 (Zone 1) tämä olisi ”eb” ja tilaluokassa 2 (Zone 2) vastaavasti ”ec”.

Nämä suojausluokat ovat voimassa sähkölaitteille kun niitä käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, joissa on mahdollista että räjähdysvaarallisia kaasuja tai höyryjä ilmenee ja ne voivat muodostaa räjähtäviä seoksia.

Suojausluokan ”eb” laitteissa suojaus on varmistettu, ettei sallittuja lämpötiloja ylitetä ja ettei laitteessa muodostu kipinöintiä sisäisesti ja ettei laite aiheuta valokaarta ympäröiviin laitteisiin normaalissa käytössä.

Suojausluokan ”ec” laitteet eivät aiheuta syttymistä ympäröivässä tilassa. Näitä laitteita voi käyttää vain tilaluokassa 2 (Zone 2) ja laiteluokan 3 laitteina.

Tilaluokat

Jotta voidaan määrittää mitä laitteita on hyväksyttyä käyttää missäkin tilassa, on ensin määritettävä tilaluokka. Tilaluokka määritetään sen mukaan, millaisia räjähdysvaarallisia aineita tilassa säilytetään, käsitellään tai valmistetaan. Palaville kaasuille, höyryille ja sumuille seuraavat määritelmät ovat voimassa:

Tilaluokka 0: Alueet, joissa on räjähdysvaara jatkuvasti tai erittäin usein
Tilaluokka 1: Alueet, joissa räjähdysvaara on läsnä normaalissa toiminnassa
Tilaluokka 2: Alueet, joissa räjähdysvaara esiintyy harvoin tai satunnaisesti

Rosenberg Ex-puhaltimet ovat soveltuvia ilmanvaihtoon tilaluokkiin 1 ja 2 ja voidaan sijoittaa tilaluokkiin 1 ja 2. Asennettaessa 2G tai 3G luokan puhallinta tulee huomioida ettei puhallin ole kaasutiivis.

Lämpötilaluokat

Sähkölaitteet, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa luokitellaan sen mukaan mikä on niiden suurin pintalämpötila. Pintalämpötilaluokat jaetaan luokkiin T1-T6. Alin mahdollinen syttymislämpötila räjähdysvaarallisessa tilassa tulee olla suurempi kuin laitteen luokiteltu pintalämpötila.

Temperature classes Maximum surface temperature
T1 450 °C
T2 330 °C
T3 200 °C
T4 130 °C
T5 100 °C
T6 85 °C

Rosenbergn Ex-puhaltimet täyttävät luokkien T1-T3 vaatimukset. (T4 luokka mahdollinen, kysy tarjous).

Lataa RoVent 10 sopivan tuotteen löytämiseksi

Lataa tästä Rosenberg RoVent 10 -ohjelma tarpeisiisi sopivan puhaltimen löytämiseen.

  • Löydä sopiva puhallin vaihe vaiheelta, sovelluksen ohjeistamana
  • Löydä oikea puhallin suoraan mallinumerolla
  • Kaikki tiedot ja dokumentit eri puhallinmalleista ja lisätarvikkeista

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin, niin etsimme parhaimman ratkaisun tarpeisiinne!