ROSENBERG

Ilma on meidän elementtimme – sen siirtäminen tehokkaasti ja älykkäästi meidän intohimomme. Yritys on kehittänyt ja valmistanut ulkoroottorimoottoreita, puhaltimia ja ilmankäsittelylaitteita jo vuodesta 1981.

Pääkonttori sijaitsee Künzelsaussa Saksassa. Saksalainen insinööriosaaminen on tuotteidemme perusta ja eteenpäin ajava voima. Toimittajaverkosto kattaa koko maailman.

Jatkuva yhteistyö asiakkaiden kanssa on ensisijaista. Tuotteita kehitetään jatkuvasti paremmiksi ja enemmän asiakastarpeita vastaaviksi.

SEGMENTIT:

VAKIOSEGMENTIT

Ilmanvaihto on erittäin tärkeä osa ammattikeittiöissä. Meidän puhaltimien avulla likainen ja rasvaa sisältävä ilma vaihdetaan puhtaaseen. Keittiön poistoilmayksikkö tai Unobox-ME asennetaan kanavistoon ja säädetään keittiön tarpeiden mukaisesti. Keskuspoistoyksiköiksi katolle sopii mainiosti Rosenbergin huippuimurit IEC-vakiomoottoreilla.

Hygieenisen ja huoltoystävällisen rakenteen lisäksi näissä imureissa moottori on poistoilmavirran ulkopuolella, joka mahdollistaa hyvinkien kuuman ilman poistamisen puhaltimen läpi.

Nykypäivänä lähes joka päivä uutisoidaan sisäilmaongelmista ja erityisesti koulut sekä päiväkodit ovat tässä kurimuksessa.

Tätä aihetta on tutkittu jo paljon, mukaan lukien PISA tutkimuksen, jossa kävi ilmi että ilmanlaadussa luokkahuoneissa on paljonkin parantamisen varaa. Ongelmakohtana on korkea hiilidioksidipitoisuus (CO2) luokkahuoneiden ilmassa.

Viimeisten vuosien aikana vallalla on ollut tehdä rakennuksista entistä energiatehokkaampia, joka tarkoittaa tiiviimpiä rakennuksia ja isompaa eristyspaksuutta. Tämä koskee myös koulujen remontteja. Remonttien yhteydessä ilmanvaihto saattaa jäädä vajavaiseksi, jos luotetaan painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Lisääntynyt CO2 pitoisuus voi johtaa nopeampaan väsymiseen, päänsärkyihin ja heikompaan keskittymiseen oppilaiden kesken. Ja lopulta opettajien kohonneeseen työstressiin levottomien oppilaiden takia.

Ilman CO2 pitoisuuden arvioiminen

Useissa luokkahuoneissa vieläkin ilmanvaihto tai ”tuulettaminen” suoritetaan avaamalla ikkunat. Ikkunoiden ollessa suljettuna CO2 taso nousee varsin nopeasti. Luokissa saavutetaan usein CO2 pitoisuuden taso, joka ei ole enää ”hygieenisesti hyväksyttävä”.

CO2 pitoisuuden tasoa >1,000ppm pidetään “hygieenisesti arvelluttavana arvona”. Tämä arvo saavutetaan nopeasti kun ihmisiä on paikalla. Jopa hygieenisesti ei hyväksyttävät arvot (yli 2,000ppm) eivät ole harvinaisia. Jos ympäristössä on kovia ääniä, ilmasto on kylmä (kuten Suomessa) luoden vedon tunnetta jos ikkunat ovat auki, tekevät ikkunoiden kautta ilmanvaihdon hankalaksi. Ja tämän lisäksi, ikkunoiden kautta tuuletettaessa tiloja, lämmitetty ilma karkaa helposti ulos.

Koneellinen ilmanvaihto tuo tähän ratkaisun. Koneellisen ilmanvaihdon avulla päästään yllä mainituista ongelmista. Tämä vahvistettiin Tanskalaisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin tanskalaisia kouluja. He päätyivät johtopäätökseen, että oppilaat ovat keskittyneempiä koulutyöhönsä ja tekevät tehokkaammin tehtäviä. Koneellisen ilmanvaihdon omaavissa luokissa ero oli jopa 16% verrattuna luokkaan, jossa ilmanvaihto suoritettiin vain avaamalla ikkunat. Vain koneellisella ilmanvaihdolla voidaan luoda hygieenisesti hyväksyttävä ympäristö, jossa on mieluisat olosuhteet (ei vetoa, äkillistä kylmää jne).

Rosenberg valmistaa optimaalista tuotetta koneelliseen ilmanvaihtoon kouluihin, auditorioihin, seminaaritiloihin ja toimistoihin. Rosenberg SupraBox DELUXE (H ja V) tuoteperhe hajautetulla lämmön talteenotolla on oikea valinta näihin kohteisiin.

Hotelleissa asiakkaille tulee tarjota niin mukava ja miellyttävä ympäristö vierailulle kuin mahdollista. Rosenbergin puhaltimilla ja ilmanvaihtotuotteilla ei pelkästään saavuteta tätä vaan myös tuotetaan raikasta ilmaa hotelliin sisään. Hotellien hyvin vaihtelevat olosuhteet aiheuttavat erityisen haasteen ilmanvaihdolle.

Tarjoamme optimaalisen ratkaisun seuraaville hotellin toimialueille:

 • Kokoustilat
 • Hotellihuoneet
 • Hotellien aulat ja vastaanottotilat
 • Ravintolat
 • Katto (asennusvaihtoehdot)

Kokoustilat

SupraBox DELUXE in erinomainen valinta kokoustiloihin ja se muuntautuu myös nykyisiin vaatimuksiin. Tuotteen energian talteenottoyksiköt ovat erittäin hiljaiset ja eivät siten häiritse tärkeitä tapaamisia. Kokoushuoneiden ilmanlaatu paranee ei pelkästään pienemmän CO2 pitoisuuden ansiosta, mutta myös paremman siitepölyn ja pölyn suodattamisen ansiosta. Laitteen asennus ja käyttöönotto on erinomaisen helppoa.

Hotellihuoneet

Hotellin huoneet edustavat tärkeintä osa-aluetta ja niiden on tarjottava miellyttävää oleskelua. Jotta tämä miellyttävä ympäristö saavutetaan, Rosenberg tarjoaa SupraBox COMFORT tuotetta näihin kohteisiin. Energian talteenottoyksikkö varustettuna lämmöntalteenotolla näyttää kuinka tehokas ja äänetön ilmanvaihtoyksikkö voi olla. Useita hotellihuoneita voidaan ketjuttaa yhden laitteen taakse.

Hotellien aulat ja vastaanottotilat

Aulatiloissa ja sisäänkäyntien yhteydessä ovet avautuvat usein ja epämiellyttävää vedon tunnetta syntyy helposti. Rosenberg ilmaverhot tuovat tähän ratkaisun.

Ravintolat

Ilmanvaihto on erittäin tärkeä osa ammattikeittiöissä. Meidän puhaltimien avulla likainen ja rasvaa sisältävä ilma vaihdetaan puhtaaseen. Keittiön poistoilmayksikkö tai Unobox-ME asennetaan kanavistoon ja säädetään keittiön tarpeiden mukaisesti. Keskuspoistoyksiköiksi katolle sopii mainiosti Rosenbergin huippuimurit IEC-vakiomoottoreilla.
Hygieenisen ja huoltoystävällisen rakenteen lisäksi näissä imureissa moottori on poistoilmavirran ulkopuolella, joka mahdollistaa hyvinkien kuuman ilman poistamisen puhaltimen läpi.

Katto (asennusvaihtoehdot)

Hotellien liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, että mahdollisimman paljon lattiapinta-alasta on tuottavassa käytössä. Ilmanvaihtokoneet ja niiden sijoittelu aiheuttaa ongelmia. Rosenberg ilmanvaihtolaitteet voidaan sijoittaa katolle, jolloin arvokasta lattia-alaa säästyy. Laitteet voidaan varustaa myös keskusohjauksella.

Yhä suurempi osa työstä tehdään tietotyönä ja toimistorakennuksissa. Ilmanlaatu on yksi tekijä, joka vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja työhyvinvointiin. Rosenberg Group tarjoaa oikean ratkaisun toimistorakennusten ilmanvaihtoon.

Rakennusaikana Airbox ilmankäsittelylaitteita voi kustomoida tarpeen mukaan. Lisäksi tarjoamassamme on hajautettuja energian talteenottoyksiköitä lämmön talteenotolla, joita voidaan asentaa helposti eri puolille olemassa olevia rakennuksia. SupraBox COMFORT on kompakti energian talteenottolaite, joka on tilaa säästävä ja erityisen energiatehokas.

Myyntitilat voidaan varustaa ilmanvaihdolla riippuen millainen keskusilmanvaihtojärjestelmä on käytössä tai käytetäänkö paikallista ilmanvaihtolaitetta. Rosenberg Airbox ilmankäsittelylaitteet ja SupraBox COMFORT energian talteenottoyksiköt tarjoaa tähän oikean ratkaisun. Vaihtoehtoisesti voi käyttää huippuimureita tai yksinkertaista BOX-tyylistä puhallinta ilman poistoon.

Monesti myyntitilassa asioivien asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttaa epäloogiset asiat, kuten onko tilassa sopiva lämpötila vai ei. Asiakkaat ja työntekijät kokevat hyvin ilmastoidun tilan huomattavasti miellyttävämpänä kuin tilan jossa on liian kuuma tai kylmä.

Rosenberg ilmaverhoilla ovien kautta karkaavan ilman saa pidettyä kurissa.

Sairaaloissa, erityisesti leikkaussaleissa, ilmanlaatu ja hygieenisyys on tärkeintä. Sairaaloilla on myös erityisvaatimukset käytettäville ilmanvaihtolaitteille. Airbox ilmankäsittelylaitteet (hygieeninen) täyttää DIN 1946/4 standardin vaatimukset.

Hygieniavaatimukset tuotteen rakenteelle

 • Pinnan rakenne tulee olla sellainen, ettei se edesauta lian kerääntymistä itseensä
 • Käytetyt materiaalit tulee olla desinfiointiaineen kestäviä ja tulee kestää hankausta
 • Tuotteen sivut ja ilmavirrassa olevat osat tulee olla galvanoitu pinnoitettu
 • Kaikki pysyvästi asennetut komponentit tulee olla saavutettavissa helposti
 • Kaikki komponentit tulee olla suojattu rakennusajan epäpuhtauksilta ja vaurioilta
 • Kondenssialtaissa on oltava reunat
 • Puhallin- ja suodatinyksikössä on oltava tarkastusikkuna

Hygieniavaatimukset suodattimille

 • 2- tai 3-tasoinen suodatus riippuen huoneen luokituksesta
 • Suodattimen vaihto sallittu vain pölyiseltä puolelta
 • Antibakteerillisesti päällystetyistä suodattimista esitettävä myrkyllisyystodistus
 • Suodatinten paine-eron valvonta ilman tiivistysainetta
 • Vain suljetun solun tiivistettä saa käyttää
 • Hygieniavaatimukset lämmönvaihtimelle
 • Lämmittimen runko oltava galvanoitua terästä, alumiini/kupari rivat tai galvanoitua terästä
 • Jäähdyttimien runko ruostumatonta terästä tai alumiinia (AlMg), rivat pintakäsitelty, alumiini (AlMg) tai kupari, kerääjä kuparia
 • Kaikki märkätiloissa olevat osat oltava pestäviä
 • Kaikki kondenssiyhteet tulee olla samalla puolella
 • Jäähdytin tulee olla näkyvillä molemmilla puolilla
 • Jäähdyttimen ripojen välinen etäisyys min 2,5mm

Hygieniavaatimukset lämmöntalteenotolle

 • Pinnan viimeistelytaso pyörivässä tai tasolämmönvaihtimessa: runko galvanoitu ja pinnoitettu, rivat pintakäsitelty epoksihartsilla tai alumiinilla
 • Kattilan syötön ja poiston ilman puoleiset osat ruostumatonta terästä
 • Lämmöntalteenottojärjestelmät tulee asentaa syöttöilman puolelle ensimmäisen suodatinosion jälkeen
 • Huoneissa, joissa ei sallita ilman kierrätystä, sallitaan vain järjestelmät, joissa syöttöilma ei sekoitu poistoilmaan

TEOLLISUUSSEGMENTIT

Oikeanlainen ilmanvaihto on tärkeää myös teollisuudessa. Usein nämä rakennukset ovat korkeita ja erityisesti talvella ongelmana on kylmyys.

Tuotantoyritykset haluavat tehdä tuotantoalastaan mahdollisimman ison. Tästä syystä ilmanvaihtokoneet ovat ongelmallisia sijoittaa sisätiloihin. Rosenbergin säänkestävät huippuimurit ja ilmankäsittelylaitteet voidaan asentaa katolle, jossa ne eivät vie kallisarvoista tilaa tehtaan tai varaston lattialla.

Hallien ovia avataan useita kertoja päivässä. Tässä yhteydessä sisältä ulos korvaantuva ilmamassa aiheuttaa suuren lämmityshäviön. Tehokkailla ilmaverhoilla voi hallita tuon energian katoamista taivaalle ja siten säästää energiakustannuksissa.

Työskenneltäessä aggressiivisten aineiden kanssa, prosesseissa esiintyy yleensä myös epäpuhtauksia ja likaa. Tällaisia ympäristöjä ovat mm. prosessiteollisuus, tekstiilitehtaat, painotalot, laboratoriot tai pesulat. Syövyttävät aineet ovat yleensä happoja tai liuottimia ja ne esiintyvät höyryinä, jotka täytyy poistaa tilasta mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.
Rosenbergin tarjoamat muovipuhaltimet ovat tähän erinomainen ratkaisu. Puhaltimet ovat korroosionkestäviä ja vastustuskykyisiä aggressiivisille aineille. Puhaltimien kaapu ja siipi on valmistettu polypropeenista (PP) ja niissä käytetään IEC-vakiorunkomoottoreita.

Rakenteellinen muutos, joka on seuraus kiihtyvällä tahdilla etenevästä teknologisesta kehityksestä, luo pohjaa jatkuvasti laajentuvalle elektroniikkaan suuntautuvalle teollisuudelle. Pöly ja epäpuhtaudet ilmassa ovat enenemässä määrin ongelma tuotteille, jotka ovat herkkiä vikaantumaan näiden vaikutuksesta.

Ilman suodatus puhallinten avulla auttaa tässä asiassa. Suodatus voidaan tehdä yksittäisenä tai osana isompaa ilmankäsittelylaitetta ja poistaa näitä ei haluttuja partikkeleita ilmasta.

Olennaisena komponenttina tässä prosessissa on kammiopuhallin varustettuna EC-moottorilla. Niiden säätöominaisuudet yhdistettynä hiljaiseen käyntiääneen ovat oivallinen yhdistelmä.

Prosesseissa, joissa räjähtäviä kaasuja vapautuu ympäristöön, on tarpeellista poistaa ne kaasut turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää erityisvaatimusten täyttäviä tuotteita, joilla näitä vaarallisia kaasuja voidaan siirtää. Rosenberg tuotteet ovat sertifioitu ATEX 100, näin ollen Rosenberg GmbH voi valmistaa ulkoroottorimoottoreita laiteluokkaan II, kategoria 2G räjähdyssuojattuihin tiloihin Euroopan Parlamentin Direktiivin 94/9/EC mukaisesti.

Hygienia ja puhtaus ovat tärkeitä ominaisuuksia lääketeollisuudessa. Lääketeollisuudessa ei ole varaa työskennellä epäpuhtaassa ilmassa ja vaarantaa siten tuotteiden vaatimusten mukaisuus. Rosenberg ilmankäsittelylaitteet ovat suunniteltu erityisesti näitä vaatimuksia silmällä pitäen.

Tuotteet ovat korroosion kestäviä, helppoja puhdistaa ja varustettu korkealaatuisilla suodattimilla.

Autoteollisuus kasvaa vakaasti ja tähän toimitusketjuun liittyvät alihankkijat siinä samalla. Lisää entistä tehokkaampia tuotantolaitoksia rakennetaan ja niissä tarvitaan tehokkaita ilmanvaihtotuotteita. Rosenberg tuotteilla on varustettu jo useita autoteollisuuden laitoksia ja pystymme vastaamaan teollisuuden vaativiin standardeihin.

ERIKOISSOVELLUKSET

Puhaltimet rautatiekäyttöön

Modernilla rautatieteknologialla on suuri tarve korkealaatuisille puhaltimille globaalisti. Erikoisvalmisteisten puhaltimien käyttökohteet metrossa, raitiovaunuissa, lähi- ja kaukojunissa ovat ajomoottoreiden, muuntajien ja elektroniikan jäähdytys sekä ilmastointi. Rosenbergin puhaltimet ovat menestyksekkäästi olleet käytössä näissä vaativissa oloissa jokaisella mantereella aina vuodesta 1981 asti. Tämä ympäristö on erittäin vaativa ja asettaa tuotteille erittäin kovia vaatimuksia niin mekaanisten iskujen, lämpötilojen sekä tehonsyötön osalta.

Asiakaskohtainen räätälöinti mahdollistaa operoinnin myös vaikeissa olosuhteissa kuten:

 • Verkon aiheuttamat jännitepiikit
 • Suuret mekaaniset shokit
 • Tärinä
 • Vaihtelevat sääolosuhteet ja lämpörasitus

Lisäksi tarjoamme joustavasti erilaisia ratkaisuja, kuten:

 • Kohteeseen optimaalinen Ilmantuotto
 • Useita eri käyttöjännitteitä (50/60Hz)
 • Maksimaalinen tehokkuus säädettävällä nopeudella
 • Minimaalinen huoltotarve
 • Laaja valikoima eri palveluilta raideliikenteen tarpeisiin
 • Kuljettajan huoneen ilmastointi

Kuljettajan työympäristö asettaa korkeat vaatimukset lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen suhteen. On asennuspaikka sitten katolla, integroituna junan rakenteisiin tai lattian alla niin Rosenbergin taaksekaartuvin siivin varustetut DKHR/M tuotteet (tai EC-moottorillinen GKHR/M tuoteperhe) ovat ideaalinen ratkaisu. Myös keskipakopuhaltimet (tyyppi ERA), aksiaalipuhaltimet (tyyppi AKF/AKS) samoin kuin ECOFIT tuotteet kuten REE, GDF ja VRE ovat kaikki hyväksyttyjä ja erittäin sopivia tähän käyttökohteeseen.

Ajovoimansiirron jäähdytys

Junan ajovoimansiirto koostuu useista eri elementeistä kuten ajomoottorit ja taajuusmuuttajat. Jotta haitallinen ylikuumeneminen voidaan välttää, näitä laitteita täytyy jäähdyttää. Sama käytäntö koskee junien jarrujärjestelmää. Taaksekaartuvin siivin varustetut siipi-moottorit DKHR/M tuoteperheestä (EC-moottorillinen vaihtoehto GKHR/M), keskipakopuhaltimet ERA/DRA tuoteperheestä samoin kun ECOFIT puhaltimet GDF tuoteperheestä ovat parhaiten soveltuvia tähän käyttöön

Matkustamon ilmastointi

Junamatkustajien mukavuus on raideliikenteen keskeisimpiä tavoitteita. Rosenbergin puhaltimet ovat oikea valinta kun haetaan miellyttävää matkustamoilmastoa. Vaadittu toimintapiste saavutetaan integroidun ohjauksen avulla helposti ja luotettavasti. Lisäksi tilankäyttö jää minimiin. Nämä ominaisuudet löytyvät Rosenbergin DKHR/M tuotteista (EC-moottorillinen vaihtoehto GKHR/M tuoteperhe), Rosenberg DRA keskipakopuhaltimista sekä ECOFIT GDF keskipakopuhaltimista samoin kuin AKF/AKS aksiaalipuhaltimista.

Kojekaapisto / elektroniikan jäähdytys

Junien rakenne sisältää myös useita kojekaapistoja joihin junassa tarvittavaa elektroniikkaa on asennettu. Elektroniikka vaatii hyvin säädettyä ja ohjattua jäähdytystä ja ilmanvaihtoa, ettei ylikuumenemiselle arat komponentit vaurioidu. Rosenbergin taaksetaivutetuin siivin varustetut DKHR/M tuotteet (EC-moottorillinen version GKHR/M tuotteet), ERA keskipakopuhaltimet sekä ECOFIT keskipakopuhaltimet REE ja GDF ja 200DW ovat optimaalinen valinta tähän käyttöön.

Tehonsiirron komponenttien jäähdytys

Tehonsiirto- ja syöttöjärjestelmä edustaa nykypäivän junissa alan viimeisintä teknologiaa. Samoin kuin ajovoimansiirto, tätäkin järjestelmää ja sen osia täytyy jäähdyttää. Rosenbergin taaksetaivutetuin siivin varustetut DKHR/M tuotteet (EC-moottorillinen version GKHR/M tuotteet), ERA/DRA keskipakopuhaltimet sekä ECOFIT keskipakopuhaltimet REE ja GDF ja 200DW ovat optimaalinen valinta tähän käyttöön.

Puhaltimet tuulivoimaloihin

Tuulivoimaloiden määrä kasvaa vuosi vuodelta kun kansakunnat etsivät fossiilisten energialähteinen korvaajia. Tuulivoimalassa on tärkeitä komponentteja, joita täytyy suojella ylikuumenemiselta. Tuulivoimalaan tarvitaan kojehuoneiston ilmanvaihtoa, elektroniikan jäähdytystä, sähkögeneraattorin jäähdytystä ja tornin ilmanvaihtoa ja jäähdytystä. Rosenbergin pitkä historia myös tässä teollisuusympäristössä takaa luotettavat ja käyttökohteeseen sopivat puhaltimet.

Rosenbering puhaltimilla saavutat:

 • Kohteeseen optimaalinen Ilmantuotto
 • Useita eri käyttöjännitteitä (50/60Hz)
 • Maksimaalinen tehokkuus säädettävällä nopeudella
 • Minimaalinen huoltotarve
 • Erinomainen toimintavarmuus myös jännite piikkien sattuessa tai tärinässä
 • Pieni tilantarve suoravetoisilla ulkoroottorimoottoreilla
 • Laaja valikoima eri palveluilta tuulivoimaloiden tarpeisiin

Tuulivoimalan konehuoneen ilmanvaihto

Maasta katsoen korkealla sijaitsevassa tuulivoimalan konehuoneessa on paljon korkean sähköteknologian komponentteja, jotka tuottavat lämpöä. Jotta tuulivoimala toimisi luotettavasti ja suunnitellusti, täytyy tämä lämminnyt ilman poistaa asianmukaisesti. Rosenbergin DRA, AND ja DQ/DR tuotesarjan puhaltimet soveltuvat tähän loistavasti.

Sähkögeneraattorin jäähdytys

Tuulivoimala muuttaa siiven pyörimisliikkeen sähköenergiaksi sähkögeneraattorilla. Tässä prosessissa generaattori lämpenee ja jotta laite ei ylikuumene, täytyy sitä jäähdyttää varman toiminnan saavuttamiseksi. Rosenbergin DRA tuoteperheen tuotteet soveltuvat tähän tarkoitukseen erinomaisesti.

Sähkökaappien jäähdytys

Tuulivoimalan konehuoneessa on lukuisia sähkökaappeja, joihin on asennettu ohjaus ja tehonsäätö ja -muuntamiskomponentteja. Myös näiden komponenttien toiminta täytyy varmistaa asianmukaisella ilmanvaihdolla ja jäähdytyksellä, jottei ylikuumenemista tapahdu. Rosenbergin vapaasti puhaltavat puhaltimet toimivat tässä hyvin. Erityisesti tähän käyttötarkoitukseen on suunniteltu ERA tuoteperheern tuotteet.

Pilarin jäähdytys ja ilmanvaihto

Pilarin ilmanvaihto ja jäähdytys suositellaan tehtäväksi suurituottoisella puhaltimella. Tähän kohteeseen suosittelemme Rosenbergin aksiaalipuhallinta tai vapaasti puhaltavia puhaltimia, joita on saatavana lukuisissa eri malleissa. DKNM/DKNB/DKNR tuoteperheen puhaltimet ovat tähän hyvin soveltuvia tuotteita.

Taajuusmuuttajien ja muuntajien jäähdytys

Muiden tuulivoimalassa olevien komponenttien jäähdytys onnistuu myös vaivattomasti Rosenbergin laajan tuotevalikoiman tuotteilla. Otathan yhteyttä, niin etsitään sopiva vaihtoehto.

Jääkaapit, pakastimet, viilentimet

Kylmälaitteiden käyttö tarkoittaa korkean käyttöasteen laitteita, joissa energiatehokkuus on erittäin tärkeää. Energiatehokkaita tuotteita prosessissa/järjestelmässä käyttämällä voi saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä. Rosenbergin luotettavat ja matalan äänitason omaavat EC-teknologian omaavat puhaltimet, ovat tähän käyttötarkoitukseen erinomaisesti soveltuvia tuotteita.

Rosenbergin EC aksiaalipuhaltimet tarjoavat energiatehokkuutta ja suorituskykyä juuri oikeassa suhteessa.

Suodatin- ja puhdastilasovellukset

Rakenteellinen muutos, joka on seuraus kiihtyvällä tahdilla etenevästä teknologisesta kehityksestä, luo pohjaa jatkuvasti laajentuvalle elektroniikkaan suuntautuvalle teollisuudelle. Pöly ja epäpuhtaudet ilmassa ovat enenemässä määrin ongelma tuotteille, jotka ovat herkkiä vikaantumaan näiden vaikutuksesta.

Ilman suodatus puhallinten avulla auttaa tässä asiassa. Suodatus voidaan tehdä yksittäisenä tai osana isompaa ilmankäsittelylaitetta ja poistaa näitä ei haluttuja partikkeleita ilmasta.

Olennaisena komponenttina tässä prosessissa on vapaasti puhaltava puhallin varustettuna EC-moottorilla. Niiden säätöominaisuudet yhdistettynä hiljaiseen käyntiääneen ovat oivallinen yhdistelmä.

Kompressorijäähdytys

Oli kyseessä sitten ruuvi- tai mäntäkompressori, kompressorit tarvitsevat aina jäähdytystä ylikuumenemista vastaan jo ihan prosessin luonteen vuoksi. Rosenbergin korkealaatuiset ja säädettävät puhaltimet soveltuvat hyvin tähän käyttöön. Rosenbergin puhaltimien kompakti koko ja kyky kestää suuria lämpötiloja edesauttaa soveltumista kompressorien jäähdytykseen. Rosenbergin keskipakopuhaltimet ovat erityisesti tähän sovellukseen sopivia.

EC puhaltimet datakeskuksiin

Merkittävä osa nykypäivän energiankulutuksesta tulee datakeskusten ylläpidosta ja etenkin niiden jäähdyttämisestä. Energiatehokkaat ja helposti säädettävät EC puhaltimet auttavat vähentämään sähkönkulutusta ja siten pienentämään sähkölaskua. Rosenbergin datakeskuksiin soveltuva EC puhallinvalikoima on yhtä monimuotoinen kuin keskukset itse – ratkaisu löytyy varmasti.

Rosenbergin monivuotinen kokemus ilmastointiteollisuudessa takaa sen, että teidän laitoksenne hyötysuhde paranee (PUE, Power Usage Effectiveness).

Muuntajien jäähdytys

Muuntajissa lämpö syntyy kelan johtimissa ja se johtuu pois kelan pinnan kautta. Puhaltimet ovat erinomainen ratkaisu tämän lämmönsiirron tehostamiseen. Rosenbergin puhaltimet nopeuttavat lämmön johtumista pois kelan pinnalta ja käyttävät samalla ympäröivää ilmaa jäähdyttääkseen muuntajaa.

Tehokkaasti jäähdytetyllä muuntajalla on seuraavat ominaisuudet:

 • Kestää korkeampia kuormia
 • Parempi tehokkuus
 • Lisääntynyt muuntaja teho
 • Pidempi elinikä tasaisemman lämmönjakautumisen ansiosta

EC keskipakopuhaltimet; taaksetaivutettu siipi (tyyppi: EHAG)

Keskipakopuhaltimet; taaksetaivutetu siipi (tyyppi: E/DHA)

Keskipakopuhaltimet IEC vakiorunkomoottorilla; taaksetaivutettu siipi (tyyppi: EHN)

Keskipakopuhaltimet; Eteentaivutettu siipi (tyyppi: E/DRA)

Keskipakopuhaltimet yksivaihejännitteelle (tyyppi: E/DRA)

Keskipakopuhaltimet IEC vakiorunkomoottorilla; eteentaivutettu siipi (tyyppi: ERN)

Aksiaalipuhaltimet

EC Aksiaalipuhallin (tyyppi: AKFG)

Aksiaalipuhallin (tyyppi: AKFE/AKFD)

Aksiaalipuhallin (tyyppi: AKSE/AKSD)

EC aksiaalipuhallin (tyyppi: GQ)

Aksiaalipuhallin (tyyppi: ER/DR ja EQ/DQ)

Aksiaalipuhallin (tyyppi: ANDB)

Vapaasti puhaltavat EC puhaltimet

Vapaasti puhaltavat EC puhaltimet (tyyppi: GKHM/GKHS/GKHR)

Vapaasti puhaltavat siipi-moottorit EC moottoreilla (tyyppi: GKHB)

Vapaasti puhaltavat siipi-moottorit (tyyppi: DKNB)

Vapaasti puhaltavat siipi-moottorit (tyyppi: DKHM)

Huippuimurit

EC huippuimuri (tyyppi: DV/S..G / DVE/S..G / DVW/S..G)

Huippuimuri (tyyppi_ DV/S, DVE/S)

Huippuimuri (tyyppi: DH, DHE)

Huippuimuri IEC vakiorunkomoottorilla (tyyppi: DVNF/S, DVN/S)

Kanavapuhaltimet

EC kanavapuhaltimet (tyyppi: R..G)

Kanavapuhaltimet (tyyppi: R)

Kanavapuhallin (tyyppi: RS)

EC Zerobox (tyyppi: Z..G)

Zerobox EVOLUTION (tyyppi: Z..R)

Suorakaidekanavapuhaltimet

EC suorakaidekanavapuhallin (tyyppi: KHAG)

Suorakaidekanavapuhallin (tyyppi: KHAE / KHAD)

Keittiöiden poistoilmapuhaltimet

Keittiön poistoilmayksikkö (tyyppi: KBA…)

EC Unobox-ME (tyyppi: EC-UNO-ME)

Unobox-ME (tyyppi:UNO-ME)

Muovipuhaltimet

Muovipuhaltimet (tyyppi: EPN…)

Laatikkopuhaltimet

EC Unobox (tyyppi: UNO…G)

Unobox (tyyppi: UNO)

Unobox-ME (tyyppi:UNO-ME)

EC Zerobox (tyyppi: Z..G)

Zerobox EVOLUTION (tyyppi: Z..R)

Räjähdyssuojatut puhaltimet

Räjähdyssuojatut puhaltimet

Ilmanvaihtoyksiköt

SupraBox COMFORT (H)

SupraBox COMFORT (V)

SupraBox COMFORT (D)

SupraBox COMFORT (H ja V)

Ilmankäsittelylaitteet (AHU)

ECFanGrid

Airbox F40

Airbox S40

Airbox S60

Airbox T60

Ilmankäsittelylaitteiden ohjaimet

Kuvat

Lataa RoVent 10 sopivan tuotteen löytämiseksi

Lataa tästä Rosenberg RoVent 10 -ohjelma tarpeisiisi sopivan puhaltimen löytämiseen.

 • Löydä sopiva puhallin vaihe vaiheelta, sovelluksen ohjeistamana
 • Löydä oikea puhallin suoraan mallinumerolla
 • Kaikki tiedot ja dokumentit eri puhallinmalleista ja lisätarvikkeista

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä meihin, niin etsimme parhaimman ratkaisun tarpeisiinne!